Sunday, October 25, 2020

Ika Zardy

13 KIRIMAN0 KOMENTAR
Ika Zardy Saliha adalah pengawas madrasah yang hobi membaca, menulis, dan menyanyi. Setidaknya, ada 61 judul buku yang pernah ia tulis. Hobi itu telah mengantarkannya studi tiru ke Finlandia.

Sangaji

Ika Zardy Saliha Suyanto.id--Dina iki Endang kudu ketemu karo Pak Aji, senajan tanggal sepuluh sesuk esuk dheweke uga kudu ngrampungake ujian kompetensi guru utawa UKG,...

Ngglewang

Ika Zardy Saliha  Dak jereng salembar-salembar dak lempiti siji-siji Ing pendhapa warana kabuka kaisis nalika ati atis ana maneka rupa, ana maewu crita Ana semi sesuluran manis anitik titik aklowongan tangis ana...

Ples Ples

Ika Zardy Saliha Suyanto.id--Wisa korona pancen marakke kahanan dadi susah, rasa wedi lan tansah sumelang. Apa maneh yen ngerti wara-wara aneng medsos, siyaran tivi, YouTube,...

Kembang Garing

Ika Zardy Saliha Arummu wis musna kabuncang mangsa wernamu wis ilang kagarang angin mekarmu wis alum karengkuh dina nanging, sliramu tetep kembang Kembangku kang randhat dak temokake nalika crita wis...

Tresna Kalibiru

Ika Zardy Saliha Ing Kalibiru atiku dakeyupake Sangisoring adhem netramu Esemmu anggandheng tangan Mecaki dawaning dalan undhak-undhakan Siji-siji dakpecaki Sinawang sewu wit lan grumbul gegodhongan Angusadani jeroning rasa kapang Rinasa urip iki...

Stop Menjadi Orang Tua Egois

Barokatussolihah, S.Ag. M.S.I. Pengawas Madrasah Kemenag Kulon Progo Suyanto.id--Selalu memberikan yang terbaik bagi sang buah hati tentu menjadi keinginan setiap keluarga. Namun, kecenderungan bersikap egois atau...

Layang Kaget

Ika Zardy Saliha Suyanto.id--Lik Warni anggone ngendika tansaya ndadi, kaya-kaya wis ora dipenggalih. Olehe ngonek-onekke Nuning entek golek kurang opek. Pakdhe lan Budhe Wira amung...

Bayi Tiban

Ika Zardy Saliha Pengawas Madrasah Kemenag Kulon Progo Suyanto.id--Aji mumpung, kuwi kang tansah dadi gegondhelan pikiran lan tumindake Prastowo. Arep kepiye maneh, pirang-pirang kahanan wis diadhepi,...

Riyaya Taun Iki

Dening Ika Zardy Saliha Sakethok-sakethok tabir gawe getering ati Tintrim, pageblug angirim pangincim-incim Ing pojok-pojok dalan wengi datan rembulan Kahanan kekancan sepi kang drawasi Pendhapa sepa tanpa sanak kadang...

Es Dhundhung

Dening Ika Zardy Saliha Suyanto.id--Asih isih bundeli pituture Mbah Wedok, wong sabar rejekine jembar, dimen bisa ngalap urip luwih berkah, laku prihatin dadi sarana menepe...
- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Bukit Bagantung

Gus Nas Jogja Jadilah saksi pada hening takbir Dan sunyi salamku Akulah kasidah semesta Yang sudah lama dilupakan oleh waktu Simaklah dengan seksama khotbah perih ini Takdir Cahaya bertahta dalam...

Microalgae‐microbial fuel cell (mMFC): an integrated process for electricity generation, wastewater treatment, CO2 sequestration and biomass production

Adi Kusmayadi Yoong Kit Leong Hong‐Wei Yen Chi‐Yu Huang Cheng‐Di Dong Jo‐Shu Chang International Journal of Energy Research Vol. 44 Issue 12 pp. 9254--9265 DOI: https://doi.org/10.1002/er.5531 SUMMARY The world today is facing a...

Hari Santri: Mementum untuk Refleksi Diri

Ainun Mahfuzah, M.Pd. Kandidat Doktor Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta “Bangga-membanggakan, momentum peringatan hari santri hendaknya dibarengi dengan refleksi peningkatan kualitas dan kuantitas diri.” Suyanto.id--Hari Santri Nasional...

Mempertahankan Mutu Pembelajaran di Masa New Normal

Oleh Agustin Hanivia Cindy, S.Pd., M.Pd. Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Suyanto.id--Pendidikan yang bermutu adalah yang mampu menjadi jalan para siswa untuk mengembangkan potensi...