Friday, February 26, 2021
Topik Siska Yuniati

Tag: Siska Yuniati

Perjalanan

Siska Yuniati Sampai kapan kita akan berjalan jumpa sungai-sungai tanpa muara putih pekat serupa kitab yang kita eja adakah ikan di dalamnya dan kita berenang dalam kecipak saling ciprat...

Pamit

Siska Yuniati Guru MTs Negeri 3 Bantul, Ketua Umum Pergumapi “Jadi kamu tidak pamit kepada kedua orang tuamu?” Aku terdiam atas pertanyaan Mas Andri. Kelu lidahku. Kenyataannya...

Serenada Pantai Gesing

Siska Yuniati Guru MTs Negeri 3 Bantul, Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi) Suyanto.id--Kukemasi pakaianku. Pulang ke Gesing. Tidak ada tempat lain yang ingin aku...

Tarian Canting

Siska Yuniati Guru MTs Negeri 3 Bantul dan Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah Penulis (Pergumapi) Suyanto.id--Menziarahi kubur bapak, bagaikan menyibak cerita yang telah lama tersembunyi dalam...

Resepsi Siswa Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Bantul terhadap Cerpen Remaja pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat

Siska Yuniati Universitas Negeri Yogyakarta Burhan Nurgiyantoro Universitas Negeri Yogyakarta Adabiyyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra Vol 3, No. 1 (2019) DOI: https://doi.org/10.14421/ajbs.2019.03101 ABSTRACT Literary reception encompasses reader’s role in making meaning...
- Advertisment -

Tulisan Terbaru

Hari yang Dijanjikan

Menangis adalah Hak

Problematika Terurai

Kilasanmu Ayah