Home Puisi dan Lagu Wanita Kebaya

Wanita Kebaya

0
Wanita Kebaya

Dening Ika Zardy Saliha

Wanita angrasuk kebaya
Kebaya rerasukanipun budaya
Budaya wewayanganipun nala
Nala gegalihipun suksma
Suksma Nusantara

Mugi saged anjangkah
Angugemi budaya priyangga
Ngegungaken kuncaranipun nagari
Amemetri dalah nglestantunaken budaya Jawi

Mugi rumasuk nyawiiji jiwa raga,
Andhap asor, mahastuti, kapatri wonten sadaya pakarti
Amargi mulyanipun gesang
Datan winates amung bleger kekareman

Mangertos ing empan dunung ing papan
Kajagi patraping tata susila tuwin tata krama
Subasita tumata saben wekdal
Woh pakarti langkung utami
Wanita Kebaya Sejati
Esem manis luhur budi
Lir mbun ingkang tumanduk
Wonten pucuk mekar melati
Endah arum nengsemaken ati

Pengasih, 30 Agustus 2021
Gurit dalam rangka Ulang Tahun Perempuan Berkebaya Kulon Progo ke-3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here